De knokkel van expressie

Heb je onderaan de duim een duidelijke knokkel? Deze moet goed zichtbaar én voelbaar zijn. Dit is de knokkel van expressie!

Wat betekent deze knokkel?

Het is voor jou erg belangrijk om gezien en gehoord te worden. Je moet het gevoel hebben dat je serieus wordt genomen. In je liefdesrelaties, maar ook in vriendschappen en zelfs op de werkvloer.

De knokkel heeft tevens te maken met expressie. Uiting geven aan je gevoel en ideeën is essentieel voor jou. Bijvoorbeeld door ze uit te spreken, middels creativiteit en/of schrijven.

Overigens is deze knokkel ook bij kinderen zichtbaar en voelbaar. Heb je een kind met een knokkel van expressie? Dan is het extra belangrijk dat hij of zij zich gehoord en gezien voelt. Neem hem of haar daarom altijd serieus! Des te meer je dit doet, des te beter jouw kind in zijn of haar kracht komt te staan.