Handlezen bij kinderen

Veel ouders lopen onnodig lang tegen gedragsproblemen van kinderen aan. Driftbuien, opstandig gedrag, grenzeloosheid, provoceren, verveling, pesten en agressie zijn voorbeelden van storend gedrag. ⠀⠀⠀⠀⠀

Tijdens een handleesconsult kijk ik naar alle facetten van het kind. Welk karakter zit erin? Welke specifieke eigenschappen zijn heel nadrukkelijk aanwezig? Wat heeft het kind absoluut nodig? En krijgt het kind dit ook vanuit zijn of haar omgeving? Is er écht voldoende erkenning? Of zijn er aspecten die onbewust niet worden gezien door één of beide ouders, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
In een kinderhand zijn alle lijnen, patronen en tekens al gevormd, zodat ik als handlijnkundige uitgebreid naar alle aspecten in de handen van het kind kan kijken. Karaktereigenschappen, specifieke uitdagingen, persoonlijke behoeftes en unieke talenten kan ik op deze manier gemakkelijk eruit halen. Door een compleet beeld te schetsen van hoe het kind in elkaar zit, wat het nodig heeft (en wat juist níét) om zich lekker te voelen en zich optimaal te kunnen ontwikkelen, geef ik concrete handvatten aan ouders en kind.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vaak gaat het om kleine, maar uiterst essentiële aanpassingen in de omgangsvorm, begeleiding of stimulans, die -mits deze goed worden toegepast- direct voor een verandering in het gedrag van het kind zullen zorgen. Uiteindelijk kan het storende gedrag zelfs helemaal verdwijnen. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ik vind een handleesconsult bij een kind één van de mooiste dingen, omdat ik hiermee niet alleen het kind help, maar ook de ouder(s) en vaak zelfs een heel gezin.

Informatie over kosten en de duur van een consult bij kinderen vind je hier.