Het antwoord hierop is lastig. Ja, een handlijnkundige kan zien of jij op dit moment vitaal en gezond bent, of dat er misschien iets hapert. Tips met betrekking tot jouw fysieke en emotionele gezondheid kunnen tijdens een consult aan bod komen. Maar een handlijnkundige is geen arts en zal dus geen diagnoses kunnen en mogen stellen. Hiervoor zal hij of zij jou altijd doorverwijzen naar een reguliere arts of natuurgeneeskundige.